Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Descripció

El 2016, el Govern de les Illes Balears aprovà la creació de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera amb una superfície de 912 ha. El 2020, l'Estat ha declarat la Reserva Marina d'Interès Pesquer de l'Illa de Dragonera amb una superfície de 457 ha de les quals 82 són reserva integral i 12 d'usos restringits. Llavors, tot el litoral de l'illa, ha quedat declarat amb aquesta figura de protecció pesquera.

L'àrea marina de sa Dragonera presenta un considerable valor ecològic i pesquer, en la qual es poden trobar una alta diversitat d'hàbitats i comunitats en un espai relativament reduït. Els paisatges submarins de sa Dragonera són un exemple dels que es poden veure al litoral de Mallorca, on destaquen les praderies de Posidonia oceanica, molt esteses cap al sud, les quals actuen com a zones de gran producció biològica i de repoblament d'alevins d'espècies d'interès pesquer.

Descripció

La zona de reserva marina també inclou part del lloc d'importància comunitària (LIC) i la zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) sa Dragonera (ES 0000221) i forma part de l'entorn marí del Parc Natural de sa Dragonera.