Regulació d'activitats

A) Pesca professional d'arts menors

Només hi poden pescar les embarcacions adscrites a la confraria de pescadors de Maó i, les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l'habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina, a més han d'estar incloses dins un cens.

IMG_20180601_063746_010[1].jpg

Els únics ormejos permesos per a la pràctica de la pesca professional d’arts menors dins la Reserva Marina són  les xarxes d’emmallament, el volantí i la potera.


B) Pesca recreativa des de terra

Dins la zona de busseig especial sols es pot pescar amb canya, amb rodet o sense, excepte des de l'Illa de l'Aire.

IMG_20190403_181110_391[1].jpg

A la resta de la reserva marina la pesca i el marisqueig, només es pot practicar amb els ormeigs següents:

  • La canya, amb rodet o sense.
  • La potera per a cefalòpodes, amb un màxim d’una per persona.
  • El volantí, amb un màxim de 6 hams, que han de ser d’una amplada superior als 7 mm.
  • La fitora; el salabre i els ormeigs específics per a la captura de puu (baveró, corda, bou i estaca). També es poden autoritzar, com a ormeigs tradicionals, el rall, la llenceta, el morenell i la moixonera.
  • En cap cas es podran utilitzar peixos o cefalòpodes vius d’esca.

C) Pesca recreativa des d'embarcació

No es pot practicar a la zona especial de busseig.

A la resta de la reserva marina la pesca i el marisqueig, només es poden practicar amb els ormeigs següents:

  • La fluixa, màxim dues línies per embarcació.
  • La potera per a cefalòpodes, amb un màxim d’una línia amb dues poteres per pescador.
  • La canya, amb rodet o sense; el volantí, amb un màxim d’una línia/canya per pescador i un màxim de quatre hams. Pel que fa als hams del volantí, han de ser d’una amplada superior als 7 mm, excepte en el cas de la pesca del raor, en què han de ser d’una amplada superior als 5,7 mm.
  • En cap cas es podran utilitzar peixos o cefalòpodes vius d’esca.

La pesca amb volantí o fluixa només es pot practicar els dimarts, els dijous, els dissabtes, els diumenges i els festius (nacionals, autonòmics i insulars). La pesca amb potera es pot practicar cada dia.

Per pescar des d'embarcació cal una autorització triennal específica. L'autorització es pot sol·licitar de forma telemàtica al següent tràmit: Autorització pesca des d'embarcació.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de les captures obtingudes, o bé formalitzant els documents que subministrarà l'Administració amb l'autorització, o bé a través de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa.


Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, clicar sobre l'enllaç:Diari de pesca recreativa.

L'altre possibilitat és emplenar i enviar els fulls de regsitre de l'activitat: Registre activitats RM Illa_ca.pdf Registre de captures

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

 

D) Busseig esportiu

El busseig amb escafandre autònom es pot practicar, excepte a les coves submarines de l'Illa de l'Aire. Per bussejar a les zones de la Reserva Marina incloses en l’àmbit del LIC Punta Prima - Illa de l’Aire (ES 5310073), s’ha de complir el marc normatiu que preveu el Pla de Gestió de LIC.

Es requereix d'un permís individual o col·lectiu, que ha de lliurar l'òrgan competent en la matèria. Enllaç web.

Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d'escafandre o en apnea dur, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d'instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l'extracció d'espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).

En el cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l'apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos Marins ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.