Descripció

A principis de 2007, el Govern de les Illes Balears aprovà mitjançant Decret la creació de la Reserva Marina del Llevant de Mallorca, situada al nord-est de l'illa, entre cala Mata i el cap des Freus, amb una superfície aproximada de 4.657 hectàrees marines, unes 1.900 de les quals foren declarades zona de protecció especial o reserva integral.

Reserva Marina del Llevant de Mallorca

La reserva marina presenta una gran diversitat d'hàbitats, de comunitats íctiques i bentòniques. Fins ara s'hi han comptabilitzat trenta-dues comunitats, la majoria en bon estat de conservació, i més de nou-centes espècies, principalment algues, peixos i mol·luscs. S'hi destaquen les praderies de Posidonia oceanica, esteses tant sobre fons de roca com sobre fons d'arena, autèntics punts de concentració de biodiversitat, i també els fons coral·lígens i les comunitats cavernícoles de les coves submarines del cap des Freus, dominades per esponges, briozous i cnidaris, les quals constitueixen un dels sistemes faunístics més interessants i singulars del nostre litoral.

A finals de 2007, l'Estat va declarar la reserva marina d'interès pesquer del Levante de Mallorca-Cala Rajada a la zona d'aigües exteriors adjacent a la reserva marina autonòmica (BOE núm. 89, de 13 d'abril de 2007). La reserva estatal té una àrea de 6.646 ha de les què 103 són d'especial protecció (reserva marina integral) i 532 d'usos restringits.