Descripció

Comprèn 22.323 hectàrees, de les què 304 són de zona especial de protecció (reserva marina integral) i 1.672 de zona de veda de pesca recreativa. La reserva s'extén entre el cap Blanc, el cap de ses Salines i cala Figuera (Santanyí). Els límits exteriors, tant a llevant com al freu de Cabrera i enfront de sa Ràpita, es varen establir l’any 2002 mitjançant l’Ordre de creació de la reserva. Ara bé, al maig de 2003, mitjançant una segona ordre, per la qual es modifica l’anterior, s’amplià la reserva marina cap al llebeig, a conseqüència de l’efecte negatiu que la pesca d’arrossegament produïa a la zona i que perjudicava greument els recursos marins.

imatge

Bàsicament, la plataforma continental que constitueix els fons de la reserva està recoberta per arenes. Les comunitats biològiques que es desenvolupen en aquest substrat, encara no prou estudiades, són les praderies de fanerògames marines com la Posidonia oceanica i Cymodocea nodosa, d’elevada producció biològica i d’alevinatge d’espècies d’interès pesquer; les comunitats d’algues calcàries vermelles (grapissar o maerl) i les comunitats de coral·ligen.

Entre el cap de ses Salines i cala Figuera destaca l’existència d’importants zones de fons detrítics litorals, que constitueixen una de les principals pesqueres de raors a Mallorca.