STExtension

Extensions del format Facturae pel sector turístic

Descripció funcional

Facturae és el format oficial de factura electrònica adoptat a Espanya per les administracions públiques, i és d'ús gratuït. Facturae està dissenyat per donar suport a tots els sectors productius mitjançant la utilització d'extensions especialitzades, cosa que afavoreix la inclusió normalitzada de les dades específiques de cada sector en les factures.

 

STExtension (v1.6) és el conjunt normalitzat d'extensions per al Sector Turístic desenvolupat conjuntament pel CCI (www.asociacioncci.es), els ministeris d'Hisenda i d'Indústria i Comerç (www.facturae.es), i els participants de CAVAL (www.caval.travel). Aquestes extensions del format es poden introduir a nivell de línia o de factura.

 

Guía d'ús: http://caval.travel/Facturae/UserGuide_STExtension_v1-6(ibitacola).pdf

 

logo.png


Versió: 1.6
Llicència: Us gratuït

Tecnología: 
XSD
Repositori:

http://caval.travel/e-invoicing_es.html

 

Característiques principals

- Defineix extensions dels subsectors Hotel, Lloguer de vehicles, Serveis Nàutics i Transport Aeri.

- Descripció d'elements XML en anglès i espanyol.

- Les extensions es poden inserir a nivell de factura i de línia dins factures amb format Facturae.

- Conjunt normalitzat d'extensions de referència pel sector turístic reconegut per l'Agència Tributària.