CRSGuide

Central de reserves per a la contractació de guies de turisme

Descripció funcional

CRSGuide és una central de reserves per a la contractació de guies de turisme.

 

Un cop instal·lat el portal proporciona accés a diferents processos de reserva, amb una web dividida en dues seccions principals: el Portal de Turistes i el Portal per Agències. El primer permetrà al turista contractar, sense necessitat intermediacions, a un guia professional amb el que visitar els principals nuclis urbans del destí. Aquesta modalitat de reserva és especialment nova, ja que el sistema incorporarà clients al grup fins al moment del inici de la excursió, permetent les reserves de darrera hora. El sistema assignarà automàticament un guia per a cada reserva. Utilitza un algorisme que maximitza el benefici i ocupació dels guies que ofereixin els seus serveis a través del portal. El Portal per Agències agilitzarà les reserves i transaccions amb agències de viatge i touroperadors; servint així mateix com a catàleg de les excursions del proveïdor. Amb el Portal per Agències no només es millora el servei als clients sinó que poden contractar guies totes aquelles agències que accedeixin a aquest web des de qualsevol lloc del món. En aquest cas el guia atendrà a un grup tancat que li proporcioni el client, agència o touroperador. El sistema també assigna automàticament el guia per a cada reserva, encara que en aquest cas també donarà la possibilitat de seleccionar un guia manualment si el client tingués interès en un perfil concret.

 

logo.png


Versió: 1.0
Llicència: BSD

Tecnología: 
Java
   Base de dades:
MySQL

Repositori:

http://saitur.ibit.org/es/CRSGuideDownloads.html

 

Característiques principals

- Accés a dues modalitats de reserva:

          1- Acoblament: els grups es creen a partir de reserves independents gestionades pel portal.

          2- Servei: una agència de viatges contracta un guia per donar servei a un grup dels seus clients. És l'agència qui gestiona la formació del grup.

- Catàleg d'excursions.

- Fitxa descriptiva de les excursions.

- Fitxa de guia (només al Portal de Agències).

- Possibilitat d'anul•lar reserves des del portal.

- Emissió de justificants de reserva.

- Sol·licitud de registre d'agències.

- Eina de gestió (back-office) d'excursions, guies i agències.

- Possibilitat de crear informes de reserves (seguiment).


Esquema general de l'aplicació

 

esquema

Captura de pantalla

 

llotja
llotja
llotja
Captura reserva
Captura bono
Captura excursions