Catàleg de plataformes


La major part dels desenvolupaments informàtics del Govern de les Illes Balears es duu a terme, des de fa anys, amb tecnologies de programari lliure. Actualment es disposa d’un catàleg de productes que es poden utilitzar per les diferents administracions, amb el conseqüent estalvi econòmic i de temps.

 

Per tal motiu, el Consell de Govern acordà amb data de 28 de març de 2008 posar a disposició pública part dels desenvolupaments informàtics.

El programari lliure

Llibertat d'ús i redistribució, independència tecnològica, estàndards oberts, ...

La legislació actual en matèria d’administració digital, i en concret la llei 11/2007 de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, imposa a les administracions una sèrie d'actuacions que supossen una despesa considerable en matèria TIC i un cost de temps en adaptació en els processos interns. L'ús de productes basats en programari lliure ajuden a minimitzar aquests costos.


 

Programari lliureInformació general

El programari lliure és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció.

Catàleg de plataformesPlataformes alliberades

Catàleg de totes les plataformes alliberades pel Govern de les Illes Balears en el marc de la Llei 11/2007 de 22 de juny i de l'Acord de Consell de Govern del 28 de marzo de 2008.

[...]