RIPEA

Repositori d'expedients electrònics corporatiu

Referència del projecte: TSI-0500100-2009-116

Descripció funcional

RIPEA és un repositori d’expedients electrònics corporatiu que pretén centralitzar la informació dels expedients i documents electrònics en un únic sistema per tal de facilitar la seva gestió, integració i interoperabilitat. Per assolir aquests objectius RIPEA està conformat per tres mòduls:

 

> un navegador d'expedients que permet als usuaris la creació, localització i manipulació d'expedients (té una aparença similar a l'explorador d'arxius, però fent èmfasi en les metadades de l'expedient i el document)

> una bústia d'entrada que recopilarà els documents que arriben a una unitat orgànica des del registre d'entrada o altres unitats

> una capa d'integració mitjançant serveis web que permet accedir a les seves funcionalitats des d'altres gestors d'expedients.

 

RIPEA compleix amb les normes tècniques d'interoperabilitat definides per l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.


HeliumAll.png


Versió: 1.0.0
Llicència: GPLv3
Tecnologia:
J2EE
Base de dades: Oracle
Repositori: _

 

Principals característiques

> Manipulació d'expedients: disposarà d'assistents per acumular i disgregar expedients, així com establir les seves dades i estat de tramitació. Permetrà també consultar l'històric d'accions realitzades amb l'expedient.

> Zona d'esborranys: Disposarà d'un àrea on es gestionaran els documents no definitius. Tots els documents nous es generaran a aquesta carpeta. Haurà de permetre l’edició de documents.

> Gestió de documents: Permetrà crear, modificar, esborrar i moure de carpeta els documents definitius o esborranys. En particular, permetrà moure documents de la carpeta d'esborranys a la carpeta de documents definitius.

> Funcions de firma: S'integrarà amb la Plataforma de @firma per tal d'enviar els documents a firma. Una vegada signats els dipositarà a l’arxiu digital.

> Assistent per a enviament mitjançant la bústia de sortida. D'entrada tot document que s'hagi d'enviar mitjançant el sistema haurà de pertànyer a un expedient. No es permetrà l'ús de la bústia de sortida de manera aïllada. La bústia de sortida donarà tres opcions: enviament a una bústia d'entrada, enviament al ciutadà mitjançant notificació electrònica utilitzant els serveis de SISTRA i impressió dels documents i tramesa manual

> Des de la bústia d'entrada es podrà: crear un expedient nou a partir de la tramesa, acumular els documents arribats a un expedient ja existent o bé remetre la tramesa a un altra unitat orgànica.

 

  Arquitectura i integracions amb sistemes externs

  ripea

   

   


  Captures de pantalla

  pantalla1
  pantalla2
  Escriptori d'usuari

  Visor d'expedients