PIMES en xarxa

Treball col·laboratiu en xarxa

Descripció funcional

Aquesta aplicació s'emmarca dins el Plan Avanza, pla co-finançat pel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio i per la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia.

 

El projecte es composa de dues parts: la definició d'una metodologia de treball col·laboratiu en xarxa i el desenvolupament d'una eina de suport a aquesta metodologia. L'eina de suport desenvolupada suporta la metodologia oferint un entorn per a la creació d'una comunitat de col·laboradors, la comunicació centrada en el desenvolupament de projectes i la mateixa gestió de projectes.

 

L'eina es compon d'una part pública accessible a qualsevol usuari d'internet i una altra part privada, accessible únicament a col·laboradors d'un projecte. La part pública pretén ser una plataforma de promoció de col·laboradors, de projectes i d'eines informàtiques recomanades pels usuaris participants en un projecte. La part privada es centra en la gestió de projectes i en la comunicació que comporta la gestió de projectes.

 

logo.png


Versió: A definir en breu
Llicència: GPLv3

Tecnología: 
PHP5
   Base de dades:  MySQL

Repositori:

A definir en breu

 

Característiques principals

L'eina és una aplicació de tipus programari de grup (groupware) i destaca per les característiques següents:

 

• SIMPLICITAT Per poder ser adaptada a qualsevol cultura organitzativa i empresarial, la corba d'aprenentatge de l'ús de l'eina es menyspreable ja que només abasta les funcionalitats justes per suportar la metodologia de feina. En aquest sentit, es prescindeix de la part financera de la gestió de projectes (control de costos i de pressupostos). L'arquitectura de l'eina facilita la implantació i el manteniment. La tecnologia està basada en internet, amb la qual cosa es facilita que els usuaris la instal·lin i hi accedeixin.

 

• COMUNICACIÓ Els participants en un projecte prenen decisions segons la informació de què disposen. La informació sobre l'estat i l'evolució del projecte ha de fluir per arribar a les parts interessades en els moments oportuns. Amb un model de comunicació centralitzada, l'eina permet connectar tots els participants en un projecte per oferir-ne una visió comuna. Tot aixo s'aconsegueix mitjançant fòrums, notificacions d'esdeveniments i intercanvi de documents i arxius. D'altra banda, es minimitza la utilització d'altres mitjans com el correu electrònic, la missatgeria instantània o el telèfon.

 

• COMUNITAT Durant el desenvolupament d'un projecte es genera coneixement inherent a la seva gestió i també al seu objectiu final. Aquest coneixement es pot arxivar i organitzar per ser aprofitat en futurs projectes. Sobre aquest coneixement pot aparèixer una comunitat de participants en projectes. El coneixement acumulat es pot estructurar en participacions, publicacions, opinions i valoracions. Les experiències de la comunitat així acumulades marcaran les contribucions a nous projectes, la qual cosa es converteix en un procés de millor contínua.


Esquema general de l'aplicació

Es mostren les relacions entre els mòduls que componen la plataforma

 

esquema

Captures de pantalla

 

secovib
secovib
Vista general
Vista general 2