GESTOLI

Eina de comptabilitat de l'Oli

Descripció funcional

La funcionalitat de l'aplicació consisteix en gestionar tot el procés de producció de l'oli i els controls que realitzan els organismes públics per garantir la marca de qualitat. Per altre banda el sistema permet realitzar els tràmits associats al control de forma automatizada mitjançant la integració amb la plataforma SISTRA, arribant al nivell 5 de la administració electrónica.

 

Dins l'aplicació es defineixen diferents rols en funció del paper que juguen. Així els productors de oliva poden controlar la quantitat d'oliva recolectada respecte a la permesa, les almazares poden introduir la informació de producció de l'oli, les envasadores el procés de envasament, la denominació d'origen pot controlar la qualitat de l'oli, i l'administració responsable pot rebre tota la informació que necessita en temps real.

 

L'operativa consisteix en que cada cop que cualque actor realitza una acció dins el proces de producció de l'oli ha d'indicar-ho dins l'aplicació, d'aquesta forma es disposa de tota la informació que es necessita per realitzar els controls pertinents.

logo.png


Versió: 2.0
Llicència: Modified BSD

Tecnología: 
J2EE
   Base de dades:  Oracle, PostgreSQL

Repositori:

IBIT

 

Característiques principals

- Permet gestionar els establiments en el seu dia a dia.

- Genera els llibres de la comptabilitat per l'Administració.

- Dota d'eines per gestionar la Seguretat Alimentària i els APPCCs de les tafones i envasadores.

- És possible consultar la traçabilitat completa de qualsevol partida en pocs segons.

- Permet realitzar les declaracions amb l'Administració mitjançant SISTRA.

- Genera automàticament les declaracions amb l’Agencia Estatal del Aceite.

 

Esquema general de l'aplicació

 

esquema

Captures de pantalla

 

gestoli1p
gestoli2p
Traçabilitat
Vista d'establiment