Llotja digital

Mercat virtual de productes de la mar balear

Descripció funcional

Llotja digital és una aplicació que té com a objectiu la venda i compra per mitjà d’internet de peix recollit a les Illes Balears. Com a usuaris compradors, el portal està dirigit tant a clients particulars com al sector de la restauració de les Illes Balears que podran realitzar les seves compres mitjançant un sistema de cercador i de manera totalment remota i segura. L’adreça http://www.llotjadigital.com porta directament a l’àrea principal de l’aplicació o frontoffice, on és possible realitzar les compres. El sistema distingeix també un tipus de client Premium, facilitant així un sistema de pagament aplaçat, negociat amb el centre expedidor de les condicions de pagament i previ a l'establiment d'un dipòsit de garantia de compra. Els clients també tendran l'opció de visualitzar l'historial de les seves comandes així com deixar valoracions sobre el servei i productes dels proveïdors.

 

Per altra banda, existeix una altra zona dins l’aplicació a emprar pels administradors i proveïdors (cofraries de pescadors, les llotges i armadors de les Illes Balears), anomenada zona de gestió o backoffice (http://www.llotjadigital.com/back). Des d'aquí es gestionaran les dades dels venedors, l'inventari dels productes en venda, costos de transport, les valoracions dels clients sobre les comandes, treure estadístiques i els historials de les comandes. A més, el sistema de comercialització disposa de pasarela de pagament i un sistema automàtic d'enviament de SMS i correu electrònic per mantenir al venedor informat sobre les comandes.

 

logo.png


Versió: 1.0
Llicència: GNU GPL v2 o superior

Tecnología: 
Java
   Base de dades:  Oracle

Repositori:

http://codilliure.ibit.org/efish/efish.zip

 

Característiques principals

- Aplicació que compleix amb els estàndars d'accessibilitat de la W3C

- Servidor web: Apache 2.

- El gestor de continguts OpenCms amb estructura multiidioma

- Servidor de base de dades: Oracle

- Servidor d'aplicacions: JBoss 4.0.3SP1

- Java: Jdk1.5.0_11

- Codi font del projecte: 7.36MB


Esquema general de l'aplicació

 

esquema

Captura de pantalla

 

llotja
Vista general