GUSITE

Eina de creació ràpida i simple de petites webs informatives

Descripció funcional

GUSITE és una eina de creació ràpida i simple de petites webs informatives. Està pensada per a que tan el disseny de les planes com la gestió del seu contingut es pugui realitzar per personal no tècnic. L'eina ofereix un conjunt d'ajudes que faciliten la definició i estructuració de continguts com són agendes, formularis de contactes, notícies, menús, etc...

 

També proporciona altres eines de suport bàsiques a la gestió dels microsites creats com són estadístiques d'accés, exportacions de webs, indexació i cerca de continguts, control d'accessibilitat, etc...

 

L'ús d'aquesta eina facilita la homogeneització de la imatge corporativa de l'organització ja que permet definir un únic disseny que s'aplica automàticament a tots els microsites creats amb aquesta eina. Es facilita la creació de dissenys alternatius i la possibilitat de canvi massiu de disseny, que poden afectar a tots els microsites.


GusiteAll.png


Versió: 1.2
Llicència: GPLv3
Tecnología:
J2EE
Base de dades: Oracle
Repositori:

_

 

Característiques principals

> Creació simple de microsites per personal no tècnic.

> Homogeneització de la imatge corporativa.

> Canvis de disseny a partir de fulles CSS.

> Ús de plantilles predefinides.

> Mòduls de suport a la gestió: estadístiques d'ús, indexació de continguts, exportacions i control d'accessibilitat.

> Components predefinits d'ús immediat: agenda, formularis de contacte, notícies, llistats, faqs, menús, etc...

> Possibilitat d'integració amb plataformes de traducció automàtica de continguts.

> Suport multiidioma.

> Gestió interna de fitxers adjunts.

> Editor WYSIWYG de continguts.

 Esquema general de la plataforma

 

Esquema general plataforma

 Captures de pantalla

 

gusite1.png
gusite2.png
Arbre de continguts Editor de continguts

 

La documentació tècnica i els fitxers d'instal·lació estan disponibles a la wiki.