PINBAL

Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears

Referència del projecte: TSI-0500100-2009-116

Descripció funcional

La Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) és una solució tecnològica desenvolupada pel Govern de les Illes Balears que fa possible la interoperabilitat entre les administracions balears i la resta de l'Estat. PINBAL permet realitzar consultes (ja sigui a través d'una aplicació web o mitjançant serveis web) al serveis disponibles a través de la Plataforma d'Intermediació de l'Estat i als serveis propis definits en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En particular PINBAL permet gestionar:

 

> Entitats: són totes aquelles administracions adherides al Conveni d'Interoperabilitat

> Serveis: són el conjunt de serveis disponibles a través de la plataforma ja siguin propis o intermediats.

> Usuaris: que poden ser representants de les entitats adherides amb permisos per crear altres usuaris, usuaris delegats que són els usuaris que tenen permisos per realitzar les consultes als serveis o bé usuaris auditors.

> Procediments: són el conjunt de procediments administratius pels qual un usuari pot accedir a certs serveis.


pinbal


Versió: 1.3.0
Llicència: GPLv3
Tecnologia:
J2EE
Base de dades: Oracle
Repositori: _

 

Principals característiques

> Protocol SCSP: PINBAL implementa el protocol SCSP ( Sustitución de Certificados en Soporte Papel ) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

> Entorn multientitat: cada administració pot gestionar els seus propis usuaris i procediments, així com auditar les seves consultes.

> Justificant de consulta: PINBAL emet un justificant de consulta signat amb un certificat d'òrgan. Aquest justificant es pot imprimir i guardar a l'expedient com a prova de la consulta realitzada.

> Auditories: PINBAL audita totes les consultes realitzades tant al serveis propis com als intermediats. Cada administració adherida tindrà un usuari auditor que pot consultar-les.

> Integració mitjançant serveis web: permet a altres aplicacions consultar els serveis disponibles a PINBAL mitjançant l'ús de serveis web.

> Disseny de formularis: permet a un administrador dissenyar els formularis de consulta per a cada servei, de forma tal que facilita les tasques de consulta dels usuaris delegats.

> Estadístiques: permet treure estadístiques d'ús per entitat, agrupades per serveis o procediments.

 

Per a més informació visitau la pàgina http://interoperabilitat.caib.es

 


    Captures de pantalla

    pantalla1
    pantalla2
    Llistat de consultes simples

    Formulari de consulta de dades