Dir3CAIB

Servidor Local de Dir3 per les aplicacions de la CAIB
 

 

Descripció funcional

Implementació del Dir3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas desenvolupant pel MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS del Govern Espanyol) per l'ús en les aplicacions desenvolupades per l'entorn del Govern de les Illes Balears (CAIB)


Dir3 es defineix de la següent forma: "El Directorio Común proporciona un Inventario unificado y común a toda la Administración de las unidades orgánicas / organismos públicos, sus oficinas asociadas y unidades de gestión económica - presupuestaria, facilitando el mantenimiento distribuido y corresponsable de la información."

 


Principals característiques

Dir3CAIB ofereix 3 funcionalitats:

> Entorn Web: s'empra per gestionar les actualitzacions o sincronitzacions entre Dir3 (Ministerio de Hacienda) i les dades de Dir3CAIB. A més permet realitzar consultes sobre oficines i entitats.

> Accés via WebServices: permet obtenir informació via peticions webservices del catàleg, oficines i unitats.

> Accés via JSON: permet obtenir informació via peticions JSON del catàleg, oficines i unitats.


_


Versió: 1.0.5
Llicència: GPLv3
Tecnologia:
J2EE
Base de dades: Oracle / PostgreSQL
Repositori: _

 

Aplicacions que empren Dir3CAIB


En aquests moments únicament Registre 3  està emprant Dir3CAIB. Encara que hi ha un conjunt d'aplicacions que en poc temps llegiran les estructures de les seves organitzacions (Administracions Publiques) a través de Dir3CAIB.

 

Captures de pantalla

_
_
Descarregar Fitxers de Catàleg

Catàleg de Fitxers

 

 

_
_
Cerca d'Oficines Cerca d'Unitats