En aquesta web es recull tota la informació referent a les competències asignades a la Secció d'Ordenació Laboral, que són:

- Comunicacions d'obertura de centres de treball
- Autorització de treball de menors en espectacles públics
- Registre d'associacions empresarials i sindicals
- Registre de convenis col·lectius
- Registre d'eleccions sindicals

Notícies

Darrers convenis publicats