Torna

Ordenació Laboral

>> R(per consultar les publicacions posteriors a 2010 clicau aquí)
Empresa Text Contingut de la publicació BOIB Data
Ràdio i Televisió de Mallorca, SAU I Conveni - Des del 16/07/2011 fins al 15/07/2013 108PDF 16/07/2011
Correcció - Codi Conveni 090Pàgina Web 27/06/2013
Real Club Náutico de Palma Acta

- Taula salarial 2002

026PDF 

28/02/2002

Conveni

- Per a 2004, 2005 i 2006

193

27/12/2005

Conveni - Per a 2012, 2013 i 2014 157Pàgina Web 15/11/2014
Refrescos Mallorquines, SA I Conveni - Per a 2001 i 2002 037PDF 26/03/2002
Rey Sol, SA Conveni - Per a 2007, 2008, 2009 i 2010 029PDF 24/02/2009
Acta - Acord ampliació termini ultraactivitat fins al 31/12/2015 137Pàgina Web 29/10/2016

Pujar

>> S
Empresa Text Contingut de la publicació BOIB Data
Salinera Española, SA per al centre de treball d'Eivissa Conveni - Per a 2004 i 2005 094PDF 06/07/2004
Conveni - Per a 2008 i 2009 070PDF 14/05/2009
Conveni - Per a 2010 065PDF 30/04/2011
Sampson Española, SA Conveni - Des de l'01/05/1997 fins al 30/04/2001 115PDF 08/09/1998

SERMAS, SL

Acta

- Revisió salarial 1996

- Taula salarial 1997

059PDF 15/05/1997
Serveis de Millora Agraria, SA Conveni - Des del 06/11/2009 fins al 06/11/2013 145PDF 07/10/2010
Serveis Ferroviaris de Mallorca VI Conveni - Per a 2006 i 2007 114PDF 26/07/2007
Conveni - Des de l'01/08/2013 fins al 31/12/2015 074Pàgina Web 19/05/2015
Correcció d'errades - Inclusió taula salarial 081Pàgina Web 30/05/2015
Servicio Integral Asistencia Psicopedagógica, SL Conveni - Per a 1997, 1998 i 1999 064 27/05/1997
Sky Chefs Barcelona, SA Conveni - Des de l'1/03/04 fins al 28/02/2005 183PDF 23/12/2004
LSG Sky Chefs España, SA per el centres de treball de Palma i Maó Conveni - Des de l'1/03/045fins al 28/02/2006 061 27/04/2006
LSG Sky Chefs España, SA per el centre de treball de Palma Conveni - Des de l'1/03/06 fins al 29/02/2008 055PDF 12/04/2007
Sociedad de Gestión de Servicios Urbanos, SA Conveni - Per a 2001 i 2002 085PDF 17/07/2001

Pujar

>> T
Empresa Text Contingut de la publicació BOIB Data
Teka Sanitary Systems, SA Conveni Accediu a la consulta pública del REGCON amb el codi 07100382012016
Televisió de les Illes Balears, SA Conveni - Des de l'1/07/2008 fins al 30/06/2012 068 09/05/2009
Thyssenkrupp Elevadores, SL per a les Illes Balears Conveni - Per a 2008, 2009, 2010 i 2011 066PDF 05/05/2009
Acta

- Taula salarial 2009

093PDF

27/06/2009

Acta

- Taula salarial 2010

049

27/03/2010

Acta - Taula salarial 2011 072PDF 17/05/2011
Thyssenkrupp Elevadores, SL per els centres de treball d'Eivissa i Formentera Conveni - Per a 2010, 2011 i 2012 162PDF 06/11/2010
Acta - Taula salarial 2011 057PDF 16/04/2011
Acta - Taula salarial 2012 099PDF 10/07/2012
TIBERI CATERING, SL Conveni - Per a 2014, 2015, 2016 i 2017 081Pàgina Web 14/06/2014
TIRME, SA Conveni - Per a 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 127PDF 30/08/2005
Conveni - Per a 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 125PDF 26/08/2010
Conveni - Per a 2015, 2016, 2017 i 2018 033Pàgina Web 12/03/2016
TOP CLEAN BALEARES, SL Conveni - Des de l'1/10/2013 fins al 30/09/2018 075Pàgina Web 03/06/2014
TRAMONTANA, SL Conveni - Des de l'1/10/2009 fins al 31/11/2010 141PDF 28/09/2010
Acta

- Pròrroga Conveni

- Revisió salarial

- Modificació determinats articles

193Pàgina Web 25/12/2012
TRANS-BALEAR, S.A. per al personal de flota Conveni - Per a 1999, 2000 i 2001 145PDF 20/11/1999
TRANSACOBO, SL Conveni - Per a 2014 i 2015 138Pàgina Web 09/10/2014
Acta 1 - De constitució i establiment del reglament de funcionament de la Comissió Paritària 175Pàgina Web 28/11/2015
Per a publicacions posteriors accediu a la consulta pública del REGCON amb el codi 07100292012014
Transportes Marítimos Alcudia, SA per al personal de flota Conveni - Per a 2005, 2006 i 2007 112PDF 28/07/2005
Conveni - Des de l'1/01/2008 fins al 31/12/2009 101PDF 06/07/2010
Conveni - Per a 2010 i 2011 027PDF 22/02/2011
Conveni - Per a 2012, 2013, 2014 i 2015 062PDF 03/05/2012
Transportes Salas Simó, SL en els centres de treball de Mallorca i Menorca I Conveni - Des de l'1/10/2012 fins al 31/12/2013 099Pàgina Web 16/07/2013
Conveni - Per a 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 008Pàgina Web 16/01/2016
Transunión Mallorca, SL Conveni - Des del 02/04/2015 fins al 31/12/2017 008Pàgina Web 16/01/2016
Turisme Jove de les Illes Balears, personal laboral Acta - Adhesió al Conveni Col·lectiu per al personal laboral de la CAIB 24 18/02/2006