Torna

Ordenació Laboral

SectorTextContingut de la publicació
BOIB
Data
Metall de les Illes Balears Conveni - Per a 2001 i 2002 124PDF 16/10/2001
Sentència - Del Tribunal Suprem, sobre nul·litat de l'ordinal 2n, article 38 del Conveni Col·lectiu
06/12/2003
  Acta - Taula salarial 2004
02/03/2004
  Acta - D'interpretació de l'article 52 del Conveni Col·lectiu
30/03/2004
  Acta - De constitució de la comissió de Salut Laboral
01/07/2004
  Acta - Taula salarial 2005
02/04/2005
  Acta - Revisió salarial 2005
25/02/2006
  Conveni - Per a 2006 i 2007
11/11/2006
  Acta

- Correcció errades Conveni Col·lectiu

- Annex I

25/01/2007
  Acta - Taula salarial 2007
06/03/2007
Acta - Revisió salarial 2007 08/04/2008
Conveni - Per a 2008, d'eficàcia limitada 126PDF 09/09/2008
Conveni - Per a 2009 i 2010 139PDF 23/09/2010

Conveni

- Per a 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 025Pàgina Web 20/02/2014
Conveni

- Correcció publicació Conveni col·lectiu per a 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015

035Pàgina Web 13/03/2014
Acta - Interpretació de l’article 48 del Conveni, sobre la formació professional dual 167Pàgina Web 12/11/2015