SectorTextContingut de la publicació
BOIB
Data
Oficines i despatxos de les Illes Balears Conveni - Per a 2003 i 2004
01/11/2003
Acta

- Correcció errada article 48 del Conveni Col·lectiu

- Compromís de definició dels grups professionals, tasques i àmbit funcional

- Taula salarial 2004

17/02/2004
  Sentència -  Del Tribunal Superior de Justícia de nul·litat del Conveni Col·lectiu
27/07/2004