Torna

Ordenació Laboral

Sector Text Contingut de la publicació BOIB Data
Indústria de la fusta i del moble de Menorca Acord - Aplicació del Conveni Col·lectiu de les Illes Balears amb efectes salarials de 08/03/1992 122
08/10/1992
Indústria de la fusta i del moble de les Illes Balears Conveni - Per a 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006 043PDF 09/04/2002
Acta - Revisió salarial 2001
23/05/2002
  Acta

- Taula salarial 2003

- Calendari laboral 2003

03/06/2003
  Acta - Calendari laboral 2004
06/01/2004
  Acta - Taula salarial 2004
28/02/2004
  Acta - Calendari laboral 2005
11/01/2005
  Acta - Taula salarial 2005
15/02/2005
  Acta - Actualització del preu del quilometratge i de les despeses de locomoció
09/02/2006
  Acta - Calendari laboral 2006
21/02/2006
  Acta - Taula salarial 2006
04/03/2006
  Acta - Calendari laboral 2007
25/01/2007
  Acta - Revisió salarial 2006
01/03/2007
Acta - Calendari laboral 2008 009PDF 19/01/2008
  Acta - Taula salarial 2007 028PDF 26/02/2008 
Conveni - Per a 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011
27/03/2008
  Acta - Taula salarial 2008 042PDF 27/03/2008 
Acta - Calendari laboral 2009 167PDF 29/11/2008
Acta - Calendari laboral 2010 189PDF 29/12/2009
Acta - Calendari laboral 2011 017PDF 03/02/2011
Indústries de la fusta i del suro de les Illes Balears Acta - Calendari laboral 2012 012PDF 26/01/2012
Indústria de la fusta de les Illes Balears Acta - Taula salarial 2011 050PDF 07/04/2012
Indústria de la fusta i el moble de les Illes Balears Acta - Calendari laboral 2014 023Pàgina Web 15/02/2014
Conveni - Per a 2012 i 2013 046Pàgina Web 05/04/2014
Acta - Interpretació aplicació taules salarials 2012 i 2013 092Pàgina Web 08/07/2014
Acta - Calendari laboral 2015 011Pàgina Web 22/01/2015
Acta - Taula salarial definitiva 2014 011Pàgina Web 22/01/2015
Conveni - Per a 2014, 2015, 2016 i 2017 167Pàgina Web 12/11/2015
Acta - Calendari laboral 2016 186Pàgina Web 24/12/2015
Acta - Calendari laboral 2017 145Pàgina Web 17/11/2016
Acta - Taules salarials 2016 i 2017 050Pàgina Web 27/04/2017