Torna

Ordenació Laboral

Sector Text Contingut de la publicació BOIB Data
Hoteleria de les Illes Balears XII Conveni - De l'01/04/2005 fins al 31/03/2008 120PDF 13/08/2005
XII Conveni

- De l'01/04/2005 fins al 31/03/2008

- Esmenades errades materials

08/11/2005
  Reglament - Funcionament de la Comissió Paritària del XII Conveni Col·lectiu
15/11/2005
  Acta 5 - Sobre pensions
18/02/2006
  Acta 8 - Taula salarial de l'01/04/2006 fins al 31/03/2007
15/04/2006
Acord - Sobre les aportacions empresarials a la Fundació per a la prevenció de riscs laborals en el sector de l'hoteleria de les Illes Balears 067PDF 09/05/2006
  Correcció errades - Acord sobre les aportacions empresarials a la Fundació per a la prevenció de riscs laborals en el sector de l'hoteleria de les Illes Balears
24/06/2006
  Acta 9

- Categoria retributiva de subdirector de col·lectivitats

- Terminis realització aportacions a la Fundació per a la prevenció de riscs laborals en el sector de l'hoteleria de les Illes Balears

08/08/2006
  Acta 12

- Àmbit funcional d'aplicació del Conveni Col·lectiu

- Indemnintzació per vinculació a l'extinció de la relació laboral

30/01/2007
  Acta 14 - Taula salarial de l'01/04/2007 fins al 31/03/2008
10/02/2007
  Acta 15 - Aplicació clàusula garantia salarial 065PDF 13/05/2008 
  XIII Conveni - De l'01/04/2008 fins al 31/03/2013 119PDF 26/08/2008
Acta 1

- Plus per desplaçament

- Compensació per extinció de la relació laboral

165PDF 25/11/2008
Acta

- Taula salarial de l'01/04/2009 fins al 31/03/2010

- Correcció errada material de l'article 36 del Conveni Col·lectiu

070PDF 14/05/2009
Acta 5 - Taula salarial de l'01/04/2010 fins al 31/03/2011 111PDF 27/07/2010
Acta 9 - Taula salarial de l'01/04/2011 fins al 31/03/2012 070PDF 12/05/2011
XIV Conveni - Fins al 31 de març de 2014 129 PDF 01/09/2012
Acta - Reglament funcionament Comissió Paritària 155Pàgina Web 23/10/2012
Acta 2 - Aclariment d'alguns aspectes del Conveni 048Pàgina Web 09/04/2013
Acta 3 - Interpretació article 32 del Conveni 044Pàgina Web 01/04/2014
XV Conveni - Fins al 31 de març de 2018 103Pàgina Web 31/07/2014
Acta 1 - Reglament funcionament Comissió Paritària 129Pàgina Web 25/09/2014
Acta 5 - Per a la transposició de l'acord del Patronat de la Fundació per a la prevenció de riscos laborals 132Pàgina Web 30/09/2014
Acta - Modificació de l'article 31 "Allotjament i manutenció" 037Pàgina Web 17/03/2015
Acta Comissió Paritària - Sobre les aportacions a la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals 157Pàgina Web 29/10/2015
Acta 4 Comissió Paritària - De transposició de l'acord del Patronat de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals sobre les aportacions empresarials 118Pàgina Web 17/09/2016
Acta Comissió Negociadora - De l'acord d'incorporar al Conveni la disposició transitòria sisena, de classificació administrativa en tràmit dels establiments d'hostalatge 118Pàgina Web 17/09/2016
Acta Comissió Negociadora ampliació de vigència, retribucions salarials, modificació dels articles 14 i 15, i incorporació d’una nova disposició transitòria sobre salut laboral 125Pàgina Web 12/10/2017