SectorTextContingut de la publicació
BOIB
Data
Empleats de notaries de les Illes Balears Conveni - Per a 1992
20120807143238327.pdf 137
11/11/1993
  Acta - Taula salarial 2001
27/02/2001
  Acta - Taula salarial 2002
23/03/2002
  Acta - Taula salarial 2003
15/02/2003
  Acta - Taula salarial 2004
26/02/2004
  Acta - Taula salarial 2005
19/02/2005
Acta - Taula salarial 2009 138PDF 21/09/2009