SectorTextContingut de la publicacióBOIBData
Transport discrecional i turístic de viatgers per carretera de les Illes Balears  Acta - Taula salarial 2005 046PDF 22/03/2005
  Acta - Taula salarial 2006 082PDF 08/06/2006
Transport discrecional i turístic de viatgers per carretera de les Illes Balears Conveni - Per a 2007, 2008, 2009 i 2010 159PDF 25/10/2007
Acta II - Taula salarial 2008 028PDF  26/02/2008 
  Acord - De modificació de l'article 33 del Conveni Col·lectiu 062PDF 06/05/2008 
  Acta IV - Taula Salarial 2009 025PDF 17/02/2009
Acta V - Dictamen de la Comissió Paritària sobre jornada laboral, descansos, pauses i compensació de dietes 002PDF 05/01/2010
Acta VI - Taula salarial 2010 038 09/03/2010
Acta XIII

- Ampliació vigència conveni fins al 2013

- Taules salarials 2012

126 PDF 28/08/2012
Conveni - Des del 08/06/2014 fins al 31/12/2018 077Pàgina Web 07/06/2014
Acta I - De la Comissió de Seguiment del compliment del Conveni Col·lectiu 122Pàgina Web 09/09/2014
Acta II - De la Comissió de Seguiment del compliment del Conveni Col·lectiu 123Pàgina Web 11/09/2014
Acta 1 - De constitució i establiment del reglament de funcionament de la Comissió Paritària 023Pàgina Web 17/02/2015