>> G(per consultar les publicacions posteriors a 2010 clicau aquí)
Empresa Text Contingut de la publicació BOIB Data
General de Servicios, Inspecció Técnica de Vehicles, SA, a Mallorca II Conveni - Des del 09/07/2009 fins al 31/12/2011 099PDF 09/07/2009
Conveni - Per a 2012, 2013, 2014 i 2015 121Pàgina Web 31/08/2013
GESA GAS, SAU Conveni

- Per a 2000, 2001 i 2002

032PDF 

14/03/2002

Acta

- Aplicació article 7 del Conveni Col·lectiu

091

30/07/2002

Gestoría Lleonart, SL

Acta

- Taula salarial 2005 041PDF 12/03/2005

Acta

- Correcció errades acta Taula salarial 2005 058PDF 16/04/2005
Globalia Mantenimiento Aeronáutico, SLU Conveni - Per a 2006, 2007, 2008 i 2009 123PDF 31/08/2006
Conveni - Per a 2011, 2012 i 2013 121Pàgina Web 31/08/2013
Globalia Servicios Corporativos, SLU Conveni - Per a 2012, 2013 i 2014 076Pàgina Web 05/06/2014
Per a publicacions posteriors accediu a la consulta pública de REGCON amb el codi 07100232012014
Grup de Serveis i Manteniments, SL (SERVIGRUP) Conveni - Per a 2015 i 2016 190Pàgina Web 31/12/2015

Pujar

>> H
Empresa Text Contingut de la publicació BOIB Data
Helados Miko, SA Conveni - Per a 2003 i 2004 049EXTPDF 09/04/2003
HERBUSA, SA VII Conveni - Per a 2004, 2005, 2006 i 2007 006PDF 11/01/2005
VIII Conveni - Per a 2008, 2009 i 2010 118PDF 12/08/2010
IX Conveni - Per a 2011 i 2012 176Pàgina Web 27/11/2012
Higiene i Serveis Balears, SL Conveni - Des de l'01/10/2014 fins al 31/12/2019 069Pàgina Web 07/05/2015
Hispanomoción, SA Conveni - Per a 2013, 2014, 2015 i 2016 157Pàgina Web 15/11/2014
Acta - Taula salarial des de 31/12/2014 030Pàgina Web 05/03/2016
Hogares El Temple Conveni - Per a 2009, 2010 i 2011 131PDF 08/09/2009
HORA NOVA, SA V Conveni - Per a 2006, 2007, 2008 i 2009 059PDF 23/04/2009
Hoteles Barceló, SA (Hotel Pueblo Ibiza) Adhesió - Al Conveni Col·lectiu del sector de l'Hoteleria de les Illes Balears 060 19/05/2001
Hoteles Dux, SL Adhesió - Al Conveni Col·lectiu del sector de l'Hoteleria de les Illes Balears 053 03/05/2001

Pujar

>> I
Empresa Text Contingut de la publicació BOIB Data
IMISA per els seus treballadors que realitzen la recollida de fems i neteja viària a Formentera Conveni - Per a 1996 024PDF 25/02/1997
Institut Balear d'Emergències, SL Conveni - Per a 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 138Pàgina Web 09/10/2014
Institut Balear de la Natura (IBANAT) Conveni - Per a 2007, 2008, 2009 i 2010 139PDF 15/09/2007
Conveni - Des del 14/11/2014 fins al 13/11/2017 054Pàgina Web 16/04/2015
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), personal laboral  Adhessió - Al Conveni Col·lectiu de l'Administració de les Illes Balears pel seu personal laboral 169PDF 10/11/2005
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius Culturals (IBISEC) Conveni - Per a 2006, 2007 i 2008 126PDF 07/09/2006
Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA) Conveni - Des de l'1/01/2009 fins al 31/12/2012 064PDF 30/04/2009
Institut d'innovació Empresarial de les Illes Balears Adhesió - Al Conveni Col·lectiu del personal laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears 129 03/09/2009
Institut Municipal d'Educació i Biblioteques de Calvià (IMEB) Conveni - Per a 2007, 2008, 2009 i 2010 157PDF 20/10/2007 
Modificació - De l'article 25.1 d) del Conveni Col·lectiu 191PDF 22/12/2007 
Institut Municipal d'Esport de l'Ajuntament de Palma (IME) X Conveni - Per a 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010 164 01/11/2005
Institut Municipal d’Innovació (IMI) Conveni - Per a 2008, 2009, 2010 i 2011 108PDF 25/07/2009
Acta 5 - Pròrroga Conveni fins 31/12/2013 022Pàgina Web 13/02/2014
IRUBUS, SAU ILLES BALEARS Conveni - Des de l'1/02/2015 fins al 31/12/2018 099Pàgina Web 04/08/2016
ISCOMAR, SA, personal de terra Acta

- Taula salarial per a 2002

- Taula salarial per a 2003

150PDF

30/10/2003

Acta

- Revisió salarial 2002

- Revisió salarial 2003

- Revisió salarial 2004

- Revisió salarial 2005

070

07/05/2005