Torna

Ordenació Laboral

SectorTextContingut de la publicació
BOIB
Data
Empreses organitzadores del joc de bingo de les Illes Balears Conveni - Per a 1996, 1997, 1998 i 1999
093
25/07/1996
  Acta - Revisió de la jornada laboral, del plus del complement salarial i de l'horari
06/05/1997
  Acta - Revisió del plus de transport, del menyscapte de moneda i de l'horari
30/10/1997
  Acta - Interpretació de l'article 43 sobre incapacitat temporal (publicació incompleta)
18/02/1999
  Acta - Interpretació de l'article 43 sobre incapacitat temporal(publicació completa)
27/03/1999
  Acta - Revisión salarial
22/08/2000
  Acta - Revisió salarial
28/04/2001
  Acta

- Tabla salarial 2002

- Tabla salarial 2003

06/02/2003
  Acta - Taula salarial 2004
24/01/2004
  Acta - Taula salarial 2005
15/02/2005
  Acta

- Revisió salarial

- Compromís de negociació conveni col·lectiu 2006

09/07/2005
  Acta - Taula salarial definitiva d'aplicació del plus estipulat al conveni col·lectiu estatal 063PDF 08/05/2008 
  Conveni - Per a 2008 i 2009 029PDF 24/02/2009