SectorTextContingut de la publicacióBOIBData
Establiments sanitaris, d'hospitalització, consulta i assistència de les Illes Balears Conveni - Per a 2004, 2005, 2006 i 2007 037PDF 05/03/2005
  Correcció errades

- Taula salarial 2004

- Taula salarial 2005

053PDF 05/04/2005
  Acta - Revisió salarial per a 2005 i 2006, en aplicació de l'artícle 11 Bis 031PDF 02/03/2006
  Acta

- Taula salarial 2007

031PDF 01/03/2007
  Acta - Revisió salarial 2007 023PDF 16/02/2008 
  Conveni - Per a 2008, 2009, 2010 i 2011 077PDF 28/05/2009
Actes

- Antiguitats i categories professionals consolidades 2009 i 2010

051PDF 01/04/2010
Acta - Taula salarial 2011 031PDF 01/03/2011
Acta 8 - Acord sobre l'àmbit d'aplicació, vacances i pròrroga del Conveni 074PDF 24/05/2012
Acta 10 - Acord sobre l'aplicació del Conveni a les clíniques dentals 076PDF 29/05/2012
Actes 2 i 11 - de la Comissió Paritària per a la interpretació de l'article 21.7, sobre llicències i permisos retribuïts per malaltia o accident 125Pàgina Web 01/10/2016