SectorTextContingut de la publicació
BOIB
Data
Servei d'ajuda a domicili de les Illes Balears Conveni - Per a 2004, 2005, 2006 i 2007
22/02/2005
Conveni - Per a 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012
21/03/2009
Acta - Taula salarial 2010 048PDF 25/03/2010
Acta - Taula salarial 2011 187PDF 15/12/2011
Acta - Taula salarial 2012 057PDF 21/04/2012
Conveni - Des de l'01/07/2013 fins al 31/12/2015 035Pàgina Web 13/03/2014