SectorTextContingut de la publicació
BOIB
Data
Indústries de manipulació i exportació de fruits secs Extensió - Conveni Col·lectiu d'Alacant (BOA del 15-06-93)
060
17/05/1994