Assistència, atenció, diagnòstic, rehabilitació i promoció de persones amb discapacitat

SectorTextContingut de la publicacióBOIBData
Assistència, atenció, diagnòstic, rehabilitació i promoció de persones amb discapacitat (conveni estatal) Acta - Millores que fixa el primer tram del complement de concert compromès per la Conselleria de Benestar Social 012 25/01/2003
  Acta - Millores que fixa el segon tram del complement de concert compromès per la Conselleria de Benestar Social 102 17/07/2003
  Acord - Actualització del complement específic pel personal complementari, d'administració i serveis dels centres d'educació especial concertats de les Illes Balears 045PDF 30/03/2004
  Acord - Fixació del complement del concert del mòdul compromès per la Conselleria de Benestar Social 015PDF 27/01/2005
Acord - Actualització complement específic pel personal docent, complementari, d'administració i serveis dels centres d'educació especial concertats 094 21/06/2005
  Acta - Millora d'àmbit autonòmic del XII Conveni Col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat  086PDF 09/06/2007
  Acord

- Actualització del complement de concert d'àmbit autonòmic pel personal dels centres assistèncials  

188 20/12/2007 
Acord

- Actualització del complement específic pel personal docent, complementari, d'administració i serveis dels centres d'educació especial concertats de les Illes Balears i quantificació del plus de residència i insularitat pels centres d'educació especial concertats de les Illes Balears establert al Conveni nacional 

047  08/04/2008 
Acta

- De l’acord d’actualització de concert  d'àmbit autonómic per al personal dels centres assistencials del sector d'atenció a persones amb discapacitat

119 26/08/2008
Acord

- Actualització del Complement de Concert en l'àmbit autonòmic

076 26/05/2009