Procés d'inscripció al registre EMAS i sol·licitud

L'organització que es vol adherir al sistema EMAS ha de verificar el seu sistema amb un verificador degudament acreditat i presentar la següent documentació a l’Organisme Competent (accés a 'Etapes per a la implantació'):

- la sol·licitud de registre (adhesió inicial, actualitzacions i renovacions),

- la Declaració ambiental validada 

- la Declaració del verificador sobre les activitats de verificació i validació

  

 

Si és una organització petita i vol sol·licitar l'ampliació dels terminis que preveu l'article 7 del Reglament 1221/2009, ha de marcar aquesta opció a la sol·licitud, i té que presentar la confirmació del verificador mediambiental de que l'organització compleix les condicions a), b) i c) del referit article 7. 

 

L’organisme competent, comprova la documentació i altres aspectes del sistema. Si tot és correcte, una resolució del Conseller incorpora al centre o organització al registre. A continuació, s’informa al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que avisa a la Comissió Europea. El centre o organització registrada queda inscrit al llistat oficial de la Unió Europea.

Diagrama gràfic del procés d'inscripció al registre EMAS.