Torna

ECOTUR

Altres enllaços d'interès

Llista d'enllaços

Associació d'organitzacions registrades EMAS en Catalunya

Website accessible en Català, Castellà i Anglès

Associació d'organitzacions registrades EMAS en Murcia

Website accessible en Castellà

Website accessible en Anglès.

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)

Website accessible en Castellà.

Xarxa per a empreses verdes: emprenedors, inversors, noves iniciatives...

Website accesible en Castellà.    www.redemprendeverde.es

Website accesible en Català.

Website accesible en Català, Castellà, Anglès i Alemany.

Portal de reseva d'hotels que identifica els distintius ambientals dels establiments.

Cercador d'alternatives per substituir substàncies perilloses i disminuir el risc pel medi ambient i pels treballadors i consumidors.

UNEP, United Nations Environment Programmea