Torna

ECOTUR

Estimació de costos de l’EMAS

La implantació de Sistemes de Gestió Ambiental en una empresa comporta una sèrie de costos:

ACTUACIONS IMPORT ESTIMAT
Inversions per compliment legislatiu. En funció de l’estat de l’empresa.
Inversions per complir els objectius ambientals. En funció de l’estat de l’empresa i dels objectius establerts.
Consultora per la implantació del sistema. 9.000,00 € - 18.000,00 € en funció de la magnitud de l’empresa.
Possible ampliació de personal. En funció de les necessitats de l’empresa.
Verificació i validació de la declaració ambiental. 2.000,00 €-3.500,00 € en funció de la magnitud de l’empresa.
Registre. Gratuït.

Cal tenir en compte que, si l’empresa disposa d’un equip tècnic suficientment capacitat i no necessita contractar assessors, aquest cost pot veure’s reduït.