Torna

ECOTUR

Destinataris

L’EMAS està obert a qualsevol tipus d’organització que pugui complir els requisits propis del reglament.

L’article 2 del Reglament EMAS indica que les organitzacions que el poden aplicar són companyies, societats, firmes, empreses, autoritats o institucions, situades dins o fora de la Comunitat (*), o parts o combinacions d’elles, tinguin o no personalitat jurídica, sigui pública o privada, que té les seves pròpies funcions i administració.

Aquesta entitat mai pot ser més petita que un centre, i s'enten per centre un lloc geogràfic determinat, sota el control de gestió d'una organització, que inclou activitats, productes i serveis, i tots  els equips, materials i infraestructures.

L’entitat que es pugui registrar, també ha d’ésser aprovada per un verificador ambiental i pels organismes competents.

 

---------------------------------

(*) Guia sobre el registre corporatiu EMAS d'organitzacions de l'UE, de tercers països i d'àmbit mundial (Decisió de la Comissió de 7-12-2011)

 

Guia per a l'usuari EMAS (Decisió de la Comissió de 6-12-2017)