Torna

ECOTUR

 

Ús del logotip

 

El logotip d'Etiqueta Ecològica té que ser una eina de comunicació i de màrqueting, per donar a conèixer millor el distintiu als compradors i altres parts interessades.

                                    

 El logotip d'Etiqueta Ecològica pot ser utilitzat exclusivament pels operadors amb llicència atorgada a productes o serveis, i només mentres el contracte sobre la utilització de l'etiqueta sigui vàlid. 

 

Reglament (CE) nº 66/2010 del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de la UE

L'articulat regula l'ús, i l'annex II defineix la forma del nou logo 

Annex II.- Forma de l'etiqueta ecològica de la UE