Torna

ECOTUR

Què és l'EMAS?

El Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambiental (Eco-Management and Audit Scheme [EMAS]) és un sistema de gestió ambiental promogut des de la Unió Europea.

Un sistema de gestió ambiental és aquella part de la gestió de l'empresa que incorpora criteris ambientals, amb la finalitat de disminuir els impactes ambientals que l'empresa pot provocar sobre el medi ambient.

És un sistema voluntari que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades.

L'EMAS promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions mitjançant:

  • La implantació d'un sistema de gestió ambiental.
  • L'avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d'aquest sistema.
  • La informació al públic i a les parts interessades.
  • La formació i la implicació activa dels treballadors.

El reglament EMAS accepta que qualsevol organització o centre com a unitat bàsica pugui adherir-se a aquest sistema de gestió ambiental. El sistema és vàlid tant per a organitzacions públiques com privades. L’aplicació del sistema permet que siguin les pròpies empreses o organitzacions les que decideixin en gran mesura quines millores i objectius s’han d’aplicar i a quin ritme, adaptant-se a les condicions pròpies de l’empresa.

Els objectius principals són:

  • Assegurar un alt nivell de protecció del medi ambient.
  • Millorar contínuament el comportament ambiental.
  • Obtenir un avantatge competitiu d'aquestes millores.

Els requisits d'aquest sistema queden regulats pel Reglament (CE) nº1221/2009 del Parlament Europeu i del COnsell , relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i inclou requisits dels sistemes de gestió ambientals segons la norma internacional ISO 14001.

La Direcció General de Residus i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori és l’organisme competent a les Illes Balears per a la gestió del Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS).

 

vídeo

 EMAS : Crear un vínculo entre oportunidades de negocio

 y desempeño ambiental 

 

 

 Tríptic informatiu d'EMAS en PDF (versió 2011):

castellà, anglés, alemany

altres

 

Tríptic EMAS de CAEB (2010)

Tríptic informatiu d'EMAS en PDF (versió 2010), de CAEB:

castellà

EMAS in the tourism sector (2013)

 

anglés

Guia de l'usuari EMAS (2017)

 

castellàanglès 

 

Guia de l'EMAS Global (2011)

 

castellàanglès, alemany,

altres

Decisió 2016/611

Document de referència pel sector turístic (2016)

The EMAS logo. A guide with examples of use for

excellent environmental protection (2013)

 

anglès, alemany

EMAS i ISO 14001 revisada (març 2016)

Més publicacions