Torna

ECOTUR

Notícies

La Comissió Europea adopta nous criteris d'etiqueta ecològica de la UE de cosmètics i productes per a la cura dels animals.

Els productes cosmètics i productes per a la cura dels animals que disposin d'etiqueta ecològica de la UE, d'acord amb els criteris de la Decisió (UE) 2021/1870, ofereixen als consumidors de tota la UE el benefici de proves confiables de marques ecològiques genuïnes.

Decisió (UE) 2021/1845 de la Comissió, de 20 d'octubre de 2021, per la que es modifica la Decisió (UE) 2017/175 en referència al període de validesa dels criteris de l'etiqueta ecològica de la UE per a l'allotjament turístic i dels requisits d'avaluació i verificació corresponents.

S'aprova un nou document de referència sectorial per al sector de la gestió de residus

Decisió (UE) 2020/519 de la Comissió, de 3 d'abril de 2020, relativa al document de referència sectorial sobre les millors pràctiques de gestió mediambiental, els indicadors sectorials de comportament mediambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector de la gestió de residus en el marc del Reglament (CE) nº 1221/2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

Entra en vigor la modificació de l'annex IV del Reglament EMAS

REGLAMENT (UE) 2018/2026 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, que modifica l'annex IV del Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditories mediambientals (EMAS)

DECISIÓ (UE) 2017/2285 DE LA COMISSIÓ de 6 de desembre de 2017 pere la qual es modifica la Guia de l'usuari en la que figuren els passos necessaris per participar en l'EMAS d'acord amb el Reglament (CE) no 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

REGLAMENT (UE) 2017/1505 DE LA COMISSIÓ de 28 d'agost de 2017 pel qual es modifiquen els annexes I, II i III del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntaria en un sistema comunitari de gestió i auditoría mediambientals (EMAS)

DECISIÓ (UE) 2017/1508 DE LA COMISSIÓ de 28 d'agost de 2017 sobre el document de referència sobre les millors pràctiques de gestió ambiental, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excelència pel sector de la producció d'aliments i begudes en el marc del Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participàció voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

(mès sobre els DRS)

DECISIÓN (UE) 2016/611 DE LA COMISIÓN de 15 de abril de 2016 relativa al documento de referencia sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, indicadores de comportamiento medioambiental y parámetros comparativos de excelencia para el sector turístico, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)

(mès sobre els DRS)