Objectius i avantatges

És un sistema de qualificació ambiental de productes i de serveis, i es caracteritza per ser creïble, fiable i visible.

CREÏBLE

 • Perquè s'han establert processos de consulta i de suport amb les organitzacions de consumidors, els tècnics en medi ambient i els empresaris líders.
 • Perquè els criteris per l’atorgament s’estableixen partint d’anàlisis científiques dels impactes del producte en tot el seu cicle de vida.
 • Perquè té el suport de les autoritats públiques.

FIABLE

 • Perquè la certificació, la realitza un organisme independent.
 • Perquè la qualitat dels productes i serveis és igual o millor que la dels seus equivalents que no tenen tants beneficis ambientals.

VISIBLE

 • Perquè simplifica l'elecció dels consumidors.
 • Perquè atorga un valor afegit ambiental molt important;.
 • Perquè la Comissió, els Estats Membres i els organismes competents coordinen els esforços promocionals per sensibilitzar i informar els consumidors.

Com a productor s’obtenen molts avantatges competitius

 • Augmenta la fidelitat dels clients: respon a la demanda creixent dels consumidors d’informació més científica i fiable sobre els productes que compren.
 • Ressalta la identitat corporativa: representa un símbol d’excel·lència ambiental àmpliament reconegut.
 • Millora la imatge de la marca: representa un signe addicional de qualitat pels productes i preveu els riscos ambientals relacionats amb el producte, ja que es contemplen tots els problemes potencials a cada etapa del cicle de vida.

Com a consumidor hi ha moltes raons per preferir un producte amb l’Etiqueta ecològica

 • S’ha certificat per una organització independent.
 • És fàcil de localitzar.
 • La qualitat del producte està garantida.
 • És un producte científicament provat.
 • Té el suport de les autoritats públiques.
 • Està reconegut per les principals associacions de consumidors i mediambientals.