Torna

ECOTUR

Procés per obtenir de l'etiqueta

 diagrama ecoetiqueta-català  
Aclariment: Allà on posa D.G. de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic ha de posar D.G. de Residus i Educació Ambiental. I on posa Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, ha de posar Conselleria de Medi Ambient i Territori.