Torna

ECOTUR

Què és l'Etiqueta Ecològica de la U. E.?

La Unió Europea va crear, a l'any 1992, el sistema voluntari de l'Etiqueta Ecològica. Inicialment, el seu àmbit d'aplicació es limita als productes, però a partir del mes de setembre de 2000, aquest mecanisme comunitari s'amplia a alguns serveis, garantint als consumidors la correcció ambiental tant dels productes com dels serveis.

cuadro resumen historia Ecolabel 1992-2012

L'Etiqueta Ecològica representa haver complert uns criteris ambientals selectius, transparents i amb prou informació i base científica perquè els consumidors i usuaris puguin triar aquells productes o serveis que l'incorporen. Amb aquesta elecció, els consumidors s'asseguren de triar les opcions que redueixen els efectes ambientals adversos i contribueixen a l'ús eficaç dels recursos.

L'Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, EEUE és un distintiu oficial de la Unió Europea que a les Illes Balears atorga el Govern per mitjà de l'organisme competent: la Conselleria de Medi Ambient i Territori a través de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental.

 

leaflet.gif        vídeos Fall in love with EU Ecolabel