Què és l'Etiqueta Ecològica de la U. E.?

La Unió Europea va crear, a l'any 1992, el sistema voluntari de l'Etiqueta Ecològica. Inicialment, el seu àmbit d'aplicació es limità als productes, però a partir del mes de setembre de 2000, aquest mecanisme comunitari s'amplià a alguns serveis, garantint als consumidors la correcció ambiental tant dels productes com dels serveis, en el marc del compliment d'uns criteris de qualitat regulats mitjançant Decissions de la Comissió europea.

cuadro resumen historia Ecolabel 1992-2012

L'Etiqueta Ecològica Europea acredita el compliment d'uns criteris ambientals selectius, transparents i amb prou fonamentació i base científica, i permet posar a l'abast dels consumidors i usuaris, les opcions que redueixen els efectes ambientals adversos de determinats productes i serveis, i contribueixen a l'ús eficaç dels recursos.

L'Etiqueta Ecològica de la Unió Europea, EEUE és un distintiu oficial de la Unió Europea que a les Illes Balears atorga l'Administració Autonòmica per mitjà de l'organisme competent: la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural a través de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal.

 

leaflet.gif        vídeos Fall in love with EU Ecolabel