Models de sol·licitud

Una vegada publicada la categoria de productes o serveis al Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE) i els corresponents criteris ecològics, el sol·licitant pot demanar a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori els impresos necessaris per formalitzar la sol·licitud.

Omplir la sol·licitud i lliurar-la a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental conjuntament amb l’informe del compliment dels criteris i el pagament de les taxes.