Torna

Seguretat alimentària i nutrició

 

Triquinosi
   

Les matances, o el sacrifici i el consum dels porcs, són activitats tradicionals àmpliament arrelades a la nostra comunitat i mantenen un indubtable interès social i cultural, però poden tenir conseqüències negatives a causa de les zoonosis, entre les quals destaca la triquinosi, per la transcendència i la magnitud dels seus efectes negatius.

La triquinosi és una malaltia parasitària àmpliament difosa a nivell mundial que es transmet pels aliments (carn crua o poc cuinada i embotits no sotmesos a tractament tèrmic de porcs, porcs senglar, cavalls i altres animals sensibles a aquest paràsit).

La malaltia consta d′una primera fase gastrointestinal i d′una segona fase sistèmica.

  • Símptomes gastrointestinals: vòmits, diarrea, nàusees i calfreds abdominals.
  • Símptomes sistèmics: dolor muscular i febre.

El procés es pot complicar amb quadres neurològics i cardíacs.

Per garantir una elevada protecció de la salut dels ciutadans de les Illes Balears, el Consell de Govern va aprovar el 19 de juny el Decret 34/2009 pel qual s′estableixen normes per al control sanitari d′animals de l′espècie porcina que es destinen al consum privat.

 


Larva de Trichinella spiralis a teixit muscular (*)

Larva de Trichinella alliberada del seu quist (*)

(*) Les fotos estan extretes de la web www.dpd.cdc.gov/dpdx

 
LES MATANCES I LA TRIQUINOSI
 

Díptic

Cartell de la campanya
   

 

lazo_pdf.gif Campanya 2020-2021 de control sanitari d'animals de l'espècie porcina que es destinen al consum privat

lazo_pdf.gif Informe sobre els resultats de la campanya de sacrifici de bestiar porcí per al consum domèstic privat a les Illes Balears (2020-2021)

lazo_pdf.gif Informe sobre els resultats de la campanya de sacrifici de bestiar porcí per al consum domèstic privat a les Illes Balears (2019-2020)

lazo_pdf.gif Informe sobre els resultats de la campanya de sacrifici de bestiar porcí per al consum domèstic privat a les Illes Balears (2018-2019)

lazo_pdf.gif Informe sobre els resultats de la campanya de sacrifici de bestiar porcí per al consum domèstic privat a les Illes Balears (2016-2017)

lazo_pdf.gif Campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat (2017-2018)

lazo_pdf.gif Campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat (2015-2016)

lazo_pdf.gif Campanya de sacrifici de caps de bestiar porcí per al consum domèstic privat (2014-2015)

lazo_pdf.gif Les matances i la triquinosi

link3.gif Sol·licitud d'inscripció al registre de Veterinaris Col·laboradors; on es pot accedir als formularis de sol·licitud

lazo_pdf.gif Instruccions per a la presa de mostres

lazo_pdf.gif Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen al consum privat