Torna

Seguretat alimentària i nutrició

Resum de les alertes alimentàries de l'any 2014

El Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació és un sistema dissenyat en forma de xarxa que permet una vigilància constant front qualsevol risc o incidència relacionat amb els aliments.

L’objectiu principal d’aquest sistema és que els aliments que es troben en el mercat siguin segurs pels consumidors i que no presentin riscs per a  la seva salut.

A més de la “Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición”, que actua de coordinadora a nivell nacional, participen d’aquest sistema les autoritats competents en matèria de seguretat alimentària de cada Comunitat Autònoma.

Les informacions transmeses a través d’aquesta xarxa reben el nom de notificacions i poden ser varis tipus:

  • Alertes: quan es tracta d’un risc greu i que necessita d’una actuació ràpida i eficaç.
  • Informacions: quan el risc no es greu o no hi ha probabilitat de trobar l’aliment afectat en el canal de comercialització
  • Varis: quan no es correspon en cap del dos casos anteriors

El nombre de notificacions rebudes  a les Illes Balears ha estat de 66 distribuïdes de la forma següent:

  • Alertes: 48
  • Informacions: 17
  • Varis: 1

Gràficament:

Aquestes 66 notificacions han afectat a 674 establiments, 28 dels quals havien distribuït el producte a altres establiments

Per tipus d’aliment, distingint entre aliment d’origen animal, d’origen no animal i d’altres,  la distribució ha estat la següent:

ANIMAL

17

NO ANIMAL

42

ALTRES (*)

7

 

 

De manera detallada:

TIPUS ALIMENT

CARN I DERIVATS

3

PEIX , CRUSTACIS, MOL·LUSCS

6

LLET I DERIVATS

8

FARINES I DERIVATS

7

VEGETALS I DERIVATS

4

EDULCORANTS

4

CONDIMENTS I ESPECIES

5

MENJARS PREPARATS I ALIMENTS ESPECIALS

21

BEGUDES NO ALCOHOLIQUES

1

BEGUDES ALCOHÒLIQUES

1

ADDITIUS

1

MATERIALS CONTACTE ALIMENTS

5

Per tipus de perill:

FÍSIC

1

QUÍMIC

27

BIOLÒGIC

17

INGREDIENT NO AUTORITZAT

15

DEFECTE ETIQUETAT

2

AL·LERGÒGEN

4

Gràficament:

Els aspectes més destacables d’aquest any 2014 han estat dos:

  • La gran quantitat de  notificacions relacionades amb complements alimentaris. Concretament 18.
  • Les 4 alertes relacionades amb al·lergògens