Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Grip A/H1N1: informació i recomanacions d'interès


Les Illes Balears estan preparades per afrontar l'evolució de la grip A/H1N1, mitjançant tots els dispositius de vigilància epidemiològica i de la xarxa assistencial. El nostre sistema sanitari està preparat per donar la millor atenció possible als ciutadans i fer front als casos que es puguin produir. Tots els serveis sanitaris, tant públics com privats, estan treballant per mitigar els efectes de la nova grip A/H1N1.

 

El Servei de Prevenció de Riscs Laborals de l'Administració del Govern de les Illes Balears us ofereix els protocols i recomanacions de la conselleria de Salut i Consum que poden esser del vostre interès a través de la direcció

http://www.caib.es/sites/vacunacions/ca/portada-61395/

La campanya corresponent a 2022-2023 comença dia 03/11/2022. Aquí teniu tota la informació:

Informació del Ministeri de Sanitat