Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Seguretat en el treball

 

L'àrea de seguretat en el treball té com a objectius:

  1. Identificar, avaluar i establir les conseqüències dels riscos de seguretat de les instal•lacions i dels equips de treball, actuals i futurs, sobre les persones, els béns i els processos.
  2. Elaboració del pla d'actuació per a la prevenció, l'eliminació o la disminució dels riscos de seguretat identificats i les seves conseqüències.
  3. Formació i informació.