Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Àrea mèdica. Objectius

L'àrea mèdica del SPRL té com a objectius:

  1. Identificar, avaluar i establir les conseqüències dels riscos higiènics i de seguretat actuals i futurs sobre la salut dels treballadors.
  2. Donar assistència sanitària de patologia d'origen laboral.
  3. Fer la vigilància de la salut d'acord amb l'art. 22 de la Llei de prevenció i l'art. 37.3 del Reglament de serveis de prevenció.
  4. Conèixer les malalties que es produeixen entre els treballadors i de les absències del treball per motius de salut, a l'efecte de poder identificar qualsevol relació entre la causa de malaltia o d'absència i els riscos per a la salut que puguin presentar-se en els llocs de treball.
  5. Sensibilitzar als treballadors sobre aspectes de salut laboral.

L'àrea sanitària del servei de prevenció també col·labora amb la Direcció General de Salut Pública fent difusió de les diverses campnayes que es duen a terme. Actualment s'ofereix la participació en el programa de detecció precoç del càncer de colon. Tota la informació aquí.