Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Ergonomia i psicologia aplicada

 

L'àrea d'ergonomia i psicosociologia aplicada tenen com a objectius:

  1. Identificació, avaluació i establiment de les conseqüències de les situacions de treball i dels factors tècnics, d'organització i psicosocials sobre el benestar i la salut dels treballadors i sobre l'eficàcia dels sistema.
  2. Elaboració d'un pla d'actuació per contribuir a la concepció o la transformació dels situacions de treball en els seus aspectes tècnics, socials i organitzatius, amb la finalitat de què el treball es dugui a terme sense comprometre la salut i la seguretat dels treballadors i amb un màxim de confort i eficàcia.
  3. Formació i informació.