Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Camí de Jesús, 40

Recinte de l'Hospital Psiquiàtric

07010 Palma

 

Telèfon 971 177172

mail (unidireccional) : serveideprevencio@dgfun.caib.es

desc_PLANOL SPRL ACTUALITZAT 2022.png