Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Declaració de Política de Seguretat i Salut

La política de l'Administració del Govern de les Illes Balears és dur a terme les nostre funcions i tasques de manera que sempre es tingui present la seguretat i salut dels treballadors, el control de danys materials, la prevenció d'incendis i les situacions d'emergència. Per això, és necessari el compliment de la legislació sobre prevenció amb la finalitat de millorar les condicions de treball, concebuda en interès i benefici de tots nosaltres.
Tothom s'ha d'esforçar contínuament per arribar a un compromís en seguretat, qualitat i productivitat, esent la seguretat i la salut de tots nosaltres prioritàries.