Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Higiene industrial

 

L'àrea d'higiene industrial té com a objectius:

  1. Identificació, avaluació i establiment de les conseqüències dels riscos produïts per agents químics, físics i biològics, actuals i futurs, sobre les persones, els béns i els processos.
  2. Elaboració d'un pla d'actuació per a la prevenció, l'eliminació o la disminució dels riscos d'higiene identificats i les seves conseqüències.
  3. Formació i informació.