Torna

Servei de Prevenció de Riscs Laborals

D’acord amb l’art. 19 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, la formació dels treballadors en matèria preventiva és clau per la prevenció d’accidents de treball i la implantació de la gestió de la prevenció.

El Servei de Prevenció de l’Administració de les Illes Balears ofereix a tots els seus treballadors/treballadores un pla de formació adaptat als diferents sectors de l’Administració.

Tenint en compte la situació general derivada de la pandèmia per Covid-19, i per tal de donar més facilitats a l'hora de participar en la formació, es duu a terme majoritàriament de manera no presencial.

* Formació inicial en PRL

      PDF Podeu accedir al manual des d'aquí

* Formació periòdica

Podeu consultar aquí el calendari d'accions formatives de 2023

Podeu veure aquí una breu descripció de cada acció formativa

Convocatòries actives MALLORCA:

 

 10. Prevenció dels riscs específics del treball d'ordenança

PDF Llistat participants aptes

11. Primers auxilis i RCP bàsics (II)

PDF Convocatòria

PDF Guia didàctica

PDF Llistat de sol·licituds admeses i excloses

PDF Distribució grups pràctica RCP ATENCIÓ: NO ES FAN CANVIS DE DIA

PDF Continguts

12. Treball amb pantalles de visualització de dades. Vigilància de la salut visual

PDF Convocatòria

Pàgina Web Formulari d'inscripció (places cobertes)

PDF Llistat sol·licituds acceptades i rebutjades

PDF Guia didàctica

PDF Continguts

13. Prevenció dels riscs específics en el treball de manteniment

PDF Convocatòria

Pàgina Web Formulari d'inscripció (s'obrirà dia 12/06/2023 a les 10:00h)

PDF Llistat sol·licituds acceptades i rebutjades

PDF Guia didàctica

PDF Continguts

Convocatòries actives EIVISSA (PRESENCIAL)

Prevenció dels riscs específics del treball d'ordenança

PDF Convocatòria

Prevenció dels riscs específics del treball de neteja

PDF Convocatòria

Actuació i planificació en cas d'emergència

PDF Convocatòria

ATENCIÓ!

  1. No s'admetran sol·licituds de persones que hagin fet dos cursos del servei de prevenció en 2022 i/o en 2023.
  2. Ateses les dificultats que implica el fet d’utilitzar adreces personals a l’hora de contactar amb les persones participants en les diverses accions formatives a distància, a partir de l’any 2023 el servei de prevenció no acceptarà cap sol·licitud que no aporti l’adreça corporativa.

Tot el personal de la CAIB té una adreça corporativa. La contrasenya caduca més o manco cada mes i mig, i si no s’empra freqüentment el compte es bloqueja. Per aquest motiu, és important:

  1. Introduir les dades de contacte en la intranet (veure tutorial aquí)
  2. Actualitzar les contrasenyes quan toqui.