Les vacunes, una brillant i llarga història d’èxits. Ho sabies?

Les vacunes són l’eina preventiva més important de la història de la humanitat. La vacunació ha estat (i avui també ho és, no?) la solució, parcial o total, de moltes desgràcies que han colpejat la salut de les persones. L’erradicació de la verola, la pràctica erradicació de la pòlio, la reducció dràstica del tètan, les epidèmies de grip i, més recentment, la pandèmia de covid, en són alguns exemples.

Per solidaritat, vacuna’t. L’èxit de les vacunes només es dona quan hi ha un gran nombre de persones vacunades. La solidaritat és la principal característica que ens ha salvat com a espècie.  

Junts, i tant que es pot!

INFORMACIÓ PER A LA CIUTADANIA

  Calendari comú de vacunació al llarg de tota la vida a les Illes Balears. [Actualització abril 2024]

 

INFORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

go Instrucció de la directora general de Salut Pública respecte a l’administració de profilaxi postexposició contra la ràbia en persones amb exposició de risc [Juliol 2024]

go Instrucció de la directora general de Salut Pública per afavorir l’accessibilitat de la vacunació amb dTpa durant l’embaràs amb l’objectiu de prevenir els casos greus de tos ferina en lactants [Actualització juny 2024]

go Instrucció de la directora general de Salut Pública en relació amb la vacuna contra el pneumococ emprada en el calendari d’immunització al llarg de tota la vida [Actualització abril 2024]

go Instrucció de la directora general de Salut Pública en relació amb la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (MACWY) en el calendari d’immunitzacions per a tota la vida de les Illes Balears [Actualització abril 2024]

go Instrucció de la directora general de Salut Pública en relació a la vacuna contra el virus del papil·loma humà -VPH- en el calendari d’immunitzacions per a tota la vida de les Illes Balears [Actualització abril 2024]

 

Subministrament de vacunes
Conservació de vacunes

 

Asociación española de vacunología
CDC
ECDC
Epidemiologia
Programa vacunas Ministeri
Farmacovigilancia
AEMPS
AEP
WHO